U potrazi za ženstvenim

Rođena je 1980. godine u Splitu. Diplomirala je kiparstvo u klasi prof. Šime Vulasa na Akedemiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002. godine. Provela je semestar na Indiana University of Pennsylvania, Sculpture Department pod mentorstvom dr. Jamesa Nestora.

Samostalna je umjetnica i članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika HDLU-a i Hrvatske udruge likovnih umjetnika HULU Split.

Svoje polje interesa u umjetnosti nalazi i gradi kao vizualna umjetnica ponajprije u

kiparstvu, ilustraciji, a zatim i interdisciplinarnim formama koje uključuju oblik, materijal, znak, riječ i/ili pokret. Redovito priređuje samostalne i sudjeluje na skupnim izložbama, a iza sebe ima i nekoliko objavljenih autorskih slikovnica. Često surađuje s umjetničkim organizacijama i kulturnim centrima u osmišljavanju i provođenju različitih programa suvremenih umjetničkih praksi.

  • email
  • Hana Likas Midžić na Facebooku

Tragovima šume

U sklopu projekta "Utkano pod kožu" predstavljam nekoliko radova koji prate moju potragu za ženstvenošću. Potraga vrluda mojim tijelom, šumom, sjećanjima i naslijeđenim obrascima koje preispitujem. Nastali radovi različitih su tehnika: od klasičnog kiparskog pristupa materijalu do različitih pristupa digitalizaciji umjetničke misli i izlaganju na internetu. Uvid u moj kreativni proces i nastanak likovnih radova pratio je niz objava na Facebooku koji je i sam prerastao u zbirku zapisa i fotografija.

Tragovima tijela

Tragovima skulpture